Božja ovčica

Jagoda Truhelka: BOŽJA OVČICA Knjiga sadrži dvije pripovijetke i jedan dječji igrokaz: BOŽJA OVČICA ŠAH KRALJU, pripovijest iz propala svijeta MALI KADIJA dramski nacrt u tri čina, po priči …