Info: Vaš web preglednik ne prihvaća cookies. Trebate uključiti cookies ako želite proizvode staviti u košaricu i kupiti ih.

Fra Leonardo Čuturić

Dostupnost

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan.

Fra Leonardo Čuturić

* 5. listopada 1881., Otigošće, Fojnica - † 3. siječnja 1947., Fojnica

hrvatski književnik

Ovom knjigom stupa pred nas jedan od najboljih hrvatskih pučkih pisaca iz Bosne. U toj hrvatskoj pokrajini najbolji je pučki časopis "Glasnik sv. Ante", koji se rado čita po svim hrvatskim selima i gradovima. A eto već od prve godine bio je tom glasniku, koji je i danas među prvim našim listovima te vrste, urednik fra Leonardo Čuturić uređujući ga punih šest godina i udarivši mu temelje za njegov kasniji tako lijepi napredak. Već tu je fra Leonardo svojim perom dokazao, da umije lijepo pučki pisati te da mu je način pisanja jedar i sočan, kao što to evo svjedoči i ova njegova podulja pripovijest "Marijan i Emina", koju će svatko s uživanjem pročitati nesamo radi zanimljiva sadržaja, nego i radi lijepog jezika.

Fra Leonardo Čuturić rodio se 5. listopada 1881. u Otigoćima kod Fojnice u Bosni. Pučku je školu svršio u Fojnici, nižu gimnaziju u Gučoj Gori, a višu gimnaziju i bogosloviju u Kraljevoj Sutjesci i Livnu. Godine 1896. stupio je u franjevački red, a g. 1904. bio je zaređen te je u Fojnici odslužio prvu sv. misu. Od g. 1904. do 1912. bio je profesor na franjevačkoj gimnaziji u Visokom, od g. 1912. do 1916. gvardijan u Fojnici, zatim župnik u Busovači i Bugojnom, a sada je župnik u Brestovskom kod Kiseljaka.

Pisao je najviše u "Glasniku sv. Ante". Osim toga je napisao vrlo rašireni molitvenik "Biserje sv. Ante" (1909.), životopis "Sv. Ljudevit Anžuvinski" (1909.), popularnu povijest hrvatskog franjevačkog reda "Franjevci među hrvatskim pukom kroz sedam stoljeća" (1926.) itd. Sad evo ovom povećom pripoviješću "Marijan i Emina" istupa i kao pučki pripovijedač u posebnoj knjizi, koja će svagdje, kudagod dopre, s radošću biti primljena te će lijepo ispripovijedana ljubav turske djevojke prema kršćanskome momku ostaviti jak dojam u duši sviju čitalaca.

Fra Leonardo Čuturić umro je 3. siječnja 1947. godine.

Objavili smo:

MARIJAN I EMINA


Posljednje ažurirano: Srijeda, 26 Rujan 2018 09:51