Ispis

Knjižnica Trnovačka Ruža

Ljubavni romani


Sortiranje:
kn 135,00

kn 105,00

kn 126,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 126,00

kn 105,00

kn 105,00

Fra Leonardo Čuturić: MARIJAN I EMINA

Pripovijest iz bosanskog života u tursko doba

kn 105,00

kn 105,00

Gyp: BISERKA

Roman jedne mile djevojke

kn 105,00

kn 105,00

kn 126,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

Lav Lović: ELDORADO

Roman otmjene dame i lijepog gigola

kn 105,00

kn 105,00

kn 126,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 126,00

Marya Rodziewiczowna: KASJA

društveni roman iz varšavskoga svijeta

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

Rudolf Habeduš Katedralis: LAUDONOVA LJUBAV

Historijski roman iz slavnih vremena Hrvatske vojne krajine

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00

kn 105,00